Kasutamisõpetus
NutriData andmesisestusplatvormi lihtsustatud manuaali saad alla laadida siit.

 

1.1.            Sisse- ja väljalogimine

 

Lühikirjeldus: Isikud, kes on registreerunud süsteemi kasutajaks saavad programmi sisse logida. Selleks on neil avalehel vaja vastavasse välja lisada oma kasutajanimi ja parool ning valida sisselogimine.

Programm kontrollib kasutajanime ja parooli vastavust ja olemasolu andmebaasis.

Kui kasutaja ei ole oma parooli õigesti sisestanud, siis kuvab süsteem vastavasisulise teate.

Kui vastav kasutaja on süsteemis olemas ning kasutajakonto on aktiivne, siis kuvab süsteem kasutaja rollile vastava esilehe. Paremalt poolt leiab välja logimise nupu, mille abil saab süsteemist välja logida.

Kasutaja mitteaktiivsuse (2 tunni jooksul) korral logib süsteem kasutaja automaatselt välja.

 

1.2.            Kasutajaprofiili muutmine

 

Lühikirjeldus: Kasutaja saab sirvida ja muuta oma andmeid (s.h. parool).

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib enda kasutajaprofiili muutmise funktsiooni (ekraani paremas servas).
 2. Tegutsejale kuvatakse kasutajaprofiili muutmisvorm samade väljadega, mis kasutajaks registreerimise puhul sektsioonis „Kasutaja informatsioon“ (v.a. kasutajanimi ja paroolid)
 3. Tegutseja muudab vajalikud väljad ära ning esitab (submit) täidetud vormi vajutades nupule „Salvesta muudatused“.

 

Parooli muutmiseks valib kasutaja parooli muutmise funktsiooni ning sisestab vana parooli ja kaks korda uue parooli. Kui vana parool ühtib süsteemis teadaoleva kasutaja parooliga ning kaks uut parooli ühtivad omavahel siis vahetab süsteem kasutaja parooli uue parooli vastu. Kui vana parool ei ühti süsteemis teadaoleva kasutaja parooliga ja/või kaks uut parooli ei ühti omavahel, siis kasutaja parool jääb muutmata. Kasutajale kuvatakse vastavasisulise teate.

 

1.3.            Organisatsiooni kasutajate haldamine

 

1.3.1.         Uue ettevõtte kasutaja loomine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab organisatsioonile uue kasutaja loomist. Kasutajakontosid saavad hallata kõik organisatsiooni kasutajad. Loodud kontod on seotud sama organisatsiooniga, millega on seotud konto looja.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib kasutajate haldamise funktsiooni („Organisatsiooni andmete haldus“ all vaheleht „Kasutajate andmed“).
 2. Tegutsejale kuvatakse nimekiri tema organisatsiooni kasutajatest: kasutajanimi, e-post, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja tegevusnupud (muuda, parooli vahetamine, muuta mitteaktiivseks)
 3. Tegutseja valib uue kasutaja lisamise.
 4. Tegutsejale kuvatakse kasutaja lisamise vorm samade väljadega, mis kasutajaks registreerimise puhul sektsioonis „Kasutaja informatsioon“).
 5. Tegutseja täidab vormi ja esitab vormi;
 6. Süsteemi luuakse uus kasutajakonto, mis aktiveerub koheselt

 

1.3.2.        Kasutaja andmete muutmine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab organisatsiooni kasutajate andmete muutmist ning eemaldamist süsteemist.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib kasutajate haldamise funktsiooni („Organisatsiooni andmete halduse“ all vaheleht „Kasutajate andmed“).
 2. Tegutsejale kuvatakse nimekiri tema organisatsiooni kasutajatest: kasutajanimi, e-post, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja tegevusnupud (muuda, parooli vahetamine, muuta mitteaktiivseks)
 3. Tegutseja valib kasutaja, kelle andmeid soovib muuta ning vajutab nupule ’Muuda’.
 4. Tegutsejale kuvatakse kasutaja andmete muutmisvorm vastavate andmeväljadega.
 5. Tegutseja muudab ja esitab vormi.

 

Tegutseja võib valida kasutaja parooli muutmise funktsiooni. Selle valinud, avatakse paroolivahetuse vorm, kus küsitakse uut parooli (2 lahtrit).

Tegutseja võib valida ka kasutaja mitteaktiivseks muutmise funktsiooni. Selle valinud, küsitakse tegutsejalt nõusolekut ning pärast nõusolevat vastust muudetakse valitud kasutaja mitteaktiivseks (ta ei saa enam süsteemi sisse logida).

 

1.4.            Organisatsiooni andmete haldamine

 

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab organisatsiooni andmete muutmist. Organisatsiooni andmeid saavad hallata kõik organisatsiooniga seotud kasutajad.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib organisatsiooni andmete haldamise funktsiooni (menüüs sektsioon „Organisatsiooni andmete haldus“ – „Organisatsiooni andmete“ all nupp „Muuda“).
 2. Tegutsejale kuvatakse temaga seotud organisatsiooni muutmisvormi samade väljadega, mis kasutajaks registreerimise puhul sektsioonis „Organisatsiooni andmed“.
 3. Tegutseja muudab ja esitab vormi.

 

1.5.            Organisatsiooni toitude/retseptide haldamine

 

1.5.1.        Organisatsiooni toitude vaatamine

Lühikirjeldus: Kõik organisatsiooni kasutajad saavad organisatsiooni toitude nimekirja sirvida ja olemasolevaid toite vaadata ja muuta. Kõigile organisatsiooni kasutajatele kuvatakse samad vaated (nimekirjad) ning kõigil organisatsiooni kasutajatel on samad õigused organisatsiooni toitude haldamise suhtes (privaatseid ehk konkreetse kasutajaprofiiliga seotuid toite ei ole olemas).

Toiduprofiilide puhul eristatakse toiduaineid ja retsepte.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib organisatsiooni toitude haldamise funktsiooni („Tooteandmete haldus“).
 2. Tegutsejale kuvatakse toitude haldamise vaade. Toidud on jaotatud kaustadesse. Ekraani vasakul pool kuvatakse kaustad. Ekraani keskel kuvatakse toidud, mis kuuluvad valitud kausta. Vaikimisi kuvatakse kõik toidud.
 3. Tegutseja valib sobiva kausta.
 4. Tegutsejale kuvatakse organisatsiooni toitude nimekiri, mis paiknevad valitud kaustas. Toidud kuvatakse tähestikulises järjekorras tulpadega: ikoon (näitab, kas tegu on toiduaine või retseptiga), toidu nimetus, loodud (kuupäev), viimati muudetud (kuupäev) ja tegevus­nupud (kuvatakse ikoonidena koos hovering -tekstiga): kopeeri, arhiveeri, soovita, otsi sarnaseid, lisa keskmistamisele.

Lehel kuvatakse ka toidu otsingulahter (min 3 sümbolit), millele vajutades kuvatakse otsingu­kriteeriumitele vastavad toidud. Otsing teostatakse kõikidest kaustadest.

 

Kaustade haldus:

Tegutseja võib valida kaustade haldamise funktsiooni. Kasutajale kuvatakse vaade, kus ta saab olemasolevaid katalooge muuta ja kustutada. Kui tegutseja valib kausta kustutamise, siis süsteem küsib kinnituse kustutamissoovile ning kustutab valitud kausta. Juhul, kui valitud kaustas on toite, siis süsteem ei kausta kustuta, vaid kuvad vastavasisulise teate. Uue kausta lisamine toimub toiduprofiili vaates.

 

1.5.2.        Uue toidu lisamine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab uue toiduaine lisamist organisatsiooni profiili alla.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib uue toidu lisamise.
 2. Tegutsejale kuvatakse toidu lisamise vorm väljadega:

Kaustad

Kaust, kuhu soovitakse toit paigutada

Toidu nimetus. Lühendatud toiduaine nimi. Sünonüümid

Toidu või toiduaine nimi ning vajadusel lühendatud nimi (kasutatakse piiratud ekraani/paberiruumiga rakenduste puhul). Toidu nimetuse võimalikud sünonüümid (kasutatakse toitude otsingusüsteemides).

Inglisekeelne nimi

Toidu inglisekeelne nimetus

Venekeelne nimi

Toidu venekeelne nimetus

Ladinakeelne nimi

Toidu ladinakeelne nimetus

Taime või looma osad:

Kirjeldatakse, millist taime või looma osa toit esindab. (Nt. seeme.) Vajadusel täpsustatakse 'söödava portsjoni olemus' all.

Söödava portsjoni osakaal.

Jäägiga toit.

Protsentväärtus, mis kirjeldab, kui suur osa toiduainest on söödav (nt. puu-ja köögiviljade ning liha/kala puhul). Vastavalt sellele koefitsiendile arvutatakse välja kirjeldatava toiduaine bruto- või netokogused, kui üks neist on määratud (nt. retseptides või menüüdes). Jäägiga toiduks märgi­takse toidud, mille toitaineväärtuses 100 g kohta esineb mitte­söödav "jääk" (ehk toiduaine on kaalutud koos jäägiga). Nt. koorega banaan.

Söödava portsjoni olemus

Kirjeldatakse, millised toidu osad on söödavad. (Võib kattuda kirjeldajaga 'taime või looma osa' või seda täiendada.)

Jäätme olemus

Kirjeldatakse, millised toidu osad pole söödavad. Nt. kivi.

Tootmismeetod

Kirjeldatakse toidu tootmiseks kasutatud meetodeid. (Kasutatakse toiduainete, mitte retseptide puhul.)

Toidugrupp

Toidugrupp, kuhu toit kuulub

Kaubamärk

Toote kaubamärk (kui erineb ettevõtte nimest)

Siht-tarbija

Kirjeldatakse, millisele tarbijale on toode suunatud.

Päritolu

Toote päritolumaa

Rakendatud töötlus

Kirjeldatakse toote valmistamiseks kasutatud (kuum)töötlemisviise.

Säilitusmeetod

Kirjeldatakse, kuidas on tehnoloogiliselt tagatud toote säilimine.

Strukturaalne töötlemine

Kirjeldatakse toote valmistamiseks kasutatud strukturaalse töötlemise viise või tehnoloogilisi töötlusastmeid, mida toode on läbinud.

Rikastamine

Kirjeldatakse lisandeid, millega toodet on rikastatud.

Lisaained

Kirjeldatakse, milliseid lisaaineid on tootesse lisatud.

Riskantsed komponendid

Kirjeldatakse toote töötlemisviisist või koostisest tulenevaid tootes sisalduvaid mikrobioloogiliselt või keemiliselt riskantseid komponente.

Alkoholiprotsent

Toote alkoholisisaldus

Toodet vahetult ümbritsev keskkond

Kirjeldatakse toodet vahetult ümbritsevat keskkonda (v.a. pakendimaterjal).

Toodet vahetult ümbrit­sev pakendimaterjal

Kirjeldatakse toodet vahetult ümbritsevat pakendimaterjali.

Täiendav info retsepti kohta.

Retsepti protseduur. Inglisekeelne retsepti protseduur. Venekeelne retsepti protseduur.

Täiendava info edastamine retsepti kohta. Retsepti protseduuri kirjeldus. Retsepti protseduuri ingliskeelne kirjeldus. Retsepti protseduuri venekeelne kirjeldus

Üldine pilt

Üldine pilt, kus kujutatakse kirjeldatava toidu sarnast toitu

Täpne pilt

Konkreetne pilt, kus kujutatakse analüüsitud toitu või toiduproovi

Toote netokaal

Toote netokaal, grammides

Tüüpiline tüki kaal

Ühe ühiku kaal, grammides (nt. ühe õuna kaal)

Majapidamismõõdud

Erinevaid majapidamismõõdud, grammides. Ette antud 'spl', 'tl', 'dl', 'cl'.

Märkused

Täiendavad märkused toidu või andmete kohta

Dokumendid

Võimalus laadida üles täiendavaid dokumente toote kohta (nt. analüüsi­tulemused, raportid jms.) Võimalus lisada max. 5 dokumenti (iga fail max. 2 MB).

Analüüsitulemused. Analüüsitud toitained. Proovi kuupäev. Proovide kogumise metoodika. Analüüside teostamise ajend.

Täiendava info edastamine analüüside kohta. Kirjeldatakse, milliseid toitaineid analüüsiti, proovide korjamise kuupäeva, proovide kogumise metoodikat (proovide kirjeldus, proovide korjamise strateegia, proovide kaalud, proovide käitlus) ja analüüside teostamise ajendit (analüüside tellijaorganisatsioon, proovide võtmise ajend)

Toitaineandmed on toodud [enne/pärast] toote lõppvalmistust Lõppvalmistus

Märgitakse lõppvalmistust vajavate toodete puhul (nt. külmutatud tooted, toores liha, jm.) Vajadusel kirjeldatakse toote lõppvalmistust.

Nähtamatu retsept

Ruudu märkimisel muutub retsept toidu koostise andmebaasi soovita­misel "nähtamatuks" ehk lõppkasutajatele kuvatakse ainult toitainete tabelit (mitte retsepti). NB! Retsepti andmeid näeb kontrolleesmärgil andmebaasi administraator.

Andmed vajavad täpsustamist/muutmist

'Andmed vajavad täpsustamist' ruudu märkimisel tõstetakse toidu nimetus üldnimekirjas esile värvilise tausta (heleoranž) abil.

Mitteaktiivne

'Mitteaktiivne' ruudu märkimine on eelduseks toiduprofiili kustutamiseks. Mitteaktiivseks märgitud toite pole võimalik andmebaasi soovitada. Mitteaktiivsed toidud esinevad üldnimekirjas halli taustaga.

 

 1. Tegutseja muudab ja esitab vormi.

 

Täidetavaid infovälju on viite liiki: tekstilahter, tekstilahter (number/kuupäev), valikvastused, valikvastused (võimalusega lisada rohkem kui üks), "lehitse" nupp koos etteantud nimekirjaga. Iga lahtri juures kuvatakse abinuppu koos hovering-help’iga.

 

Retsepti koostamine:

Retsepti koostamiseks on vajalik täita esmalt kohustuslikud lahtrid: toidu nimetus ja meetod. Ühtse meetodi määramiseks kõikidele toitainetele kasuta retseptikasti kohal olevat nuppu 'Meetod'. Arvutatavad meetodid on nr 11 ja nr 14 ja nr 15. Toiduaine retsepti lisamiseks vali 'Lisa uus retsepti komponent'. Avaneb pop-up aken, millest saab korraga teostada kõik vajalikud otsingud järjest. Võimalik on retsepti sobivaid toiduaineid otsida nii TKA andmebaasi kui organisatsiooni toiduainete seast. Toidud on otsitavad tähestiku, toidu koodi või otsingusõna järgi. Oma organisatsiooni toitude valimiseks on vaja otsinguaknas teha linnuke "minu organisatsiooni toidud" kasti. Toidu nime peale vajutades lisatakse see koheselt retsepti.

Retsepti kirjeldamisel tuleb tegutsejal iga koostiosa kohta kirjeldada:

 

 • Toiduaine nimetus - toiduaineid saab otsida läbi otsinguakna.
 • Algne toidu kood - täidetakse automaatselt
 • Toiduaine brutokogus (g) - programm täidab automaatselt, kui on olemas netokogus (netokoguse ja külmtöötluskao põhjal).
 • Toiduaine netokogus - programm täidab automaatselt, kui on olemas brutokogus (brutokoguse ja külmtöötluskao põhjal).
 • Toiduaine külmtöötluskadu (nähtamatu) - täidetakse automaatselt süsteemis oleva väärtusega (s.o. süsteemikadu või kasutaja poolt lisatud kadu). Kasutaja kaoastmed on kõrgema prioriteediga.
 • Töötlusastmed:

0 – vitamiinide kadu ei esine ei toiduaine külm- ega ka kuumtöötluse käigus

1 – minimaalne vitamiinide kadu (nt salatikomponentide lõikumisel kokku­puutest õhuga jm)

2 – väike vitamiinide kadu lühiajalisel kuumtöötlusel (nt praadimine)

3 – suur vitamiinide kadu pikaajalisel kuumtöötlemisel(nt keetmine, hauta­mine)

4 – kuvatakse ainult rasvainete puhul, kasutatakse rasvade kuumtöötlemisel (nt kartulite praadimisel märkida kartuli töötlusastmeks 2, õlile 4)

 • Rakendatud töötlus
 • Säilitusmeetod

 

Retsepti kohta tuleb veel kirjeldada:

 • Toorainete kogus kokku retsepti kohta (g) - täidetakse automaatselt netokoguste summana
 • Väljatuleku kogus (g) –saab määrata kasutaja, selle põhjal süsteem arvutab kuumtöötluskao
 • Kuumtöötluse kadu (%) - süsteem arvutab väljatuleku põhjal, kuid kasutaja saab määrata ka ise - süsteem arvutab sel juhul väljatuleku

 

Retsepti koostamisel saab kasutaja muuta koostisosade järjestust. Selleks on vaja vajutada toidunimest vasakul asuva noolekujulise ikooni peale ning lohistada komponent õigesse kohta.

Tegutseja saab komponentide nimekirja lisada ka ilma kaaluta komponente, mida ei kasutata retseptiarvutuses. Kaaluta komponentide sisestamiseks on olemas nii „browse“ võimalus (TKA andmebaasist) kui ka tekstilahter, mis kuvatakse vajutades nuppu „Lisa komponent ilma kaaluta“. Kui toit on TKA andmebaasis olemas, saab tegutseja sellele netokoguseks määrata „0g“. Kui toitu andmebaasis pole, siis valib tegutseja kaaluta komponendi lisamiseks retsepti koostamise juures oleva funktsiooni „Lisa komponent ilma kaaluta“ ning sisestab vastava komponendi nime.

 

Toitainelise koostise tabel (100 g kohta)

Toidu lisamise/muutmise vormil kuvatakse toitainelise koostise tabel. Võimalik on valida kohustuslike pakendiandmete, vabatahtlike pakendiandmete ja täieliku tabeli vahel. Täielikus tabelis on kuvatavad toitained on gruppidesse jaotatud. Peale muudatuste salvestamist on kasutajal võimalik arvutada toidu toitainelist koostist ka enda poolt valitud toidu koguse kohta. Selleks määrab kasutaja koguse (grammides) ja süsteem arvutab valitud koguse kohta toidu koostise (energia hulga, valgud jmt).

Järgnevalt on ära toodud nimekiri toidu koostise andmebaasis ja andmesisestusplatvormis kasutusel olevatest meetoditest ning andmeallikatest koos täiendava infoga.

 

Meetodid

 

Nr

Meetodi nimi

Täiendav info

24

Laborianalüüside tulemused

Kasutada juhul, kui on teada, et tegemist on analüütilise väärtusega, kuid täpsem info andmete kohta puudub.

20

Keskmistatud väärtus kahe või enama toiduaine põhjal

Kasutada juhul, kui tegemist on keskmise või keskmistatud väärtusega

16

Arvutatud konversioonitegureid kasutades

Kasutada juhul, kui väärtuse saamiseks on rakendatud konversioonitegureid (nt. vitamiinide või eelvitamiinide bioaktiivsuse arvutamisel)

23

Arvutatud toitaine profiili põhjal sarnases toidus

Kasutada juhul, kui tegu on arvutusliku väärtusega, mis põhineb sama toitaine sisaldusele teistes toidus (nt. aminohapete või rasvhapete profiili põhjal)

13

Arvutatud sarnase toiduaine andmete põhjal, kindla kalkulatsiooni alusel

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud sarnase toidu toitaineandmete alusel (kasutades selleks kindlat kalkulatsiooni) (nt. jäägiga toitude toitaineandmete arvutamine puhaskaalu andmete põhjal või röstitud/kuivatatud saia toitaineandmete arvutamine värske saia andmete põhjal jms.)

5

Arvutatud publitseeritud või tootja andmete põhjal

Kasutada juhul, kui tegemist on arvutusliku väärtusega (üldine)

4

Arvutatud seotud toitainete baasil

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud andmebaasi summerimis- ja konversioonifunktsiooni kasutades. NB! Saab kasutada järgmiste toitainete puhul: "energia, kJ", "energia, kcal", "süsivesikud, kokku", "rasvhapped, kokku", "vitamiin A", niatsiini ekvivalent, kokku" ja "soola ekvivalent".

11

Arvutatud süsteemi poolt toiduaine pakendil kirjas olnud koostiskomponentide põhjal (KTK-ta)

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud andmebaasi retseptiarvutussüsteemi abil (ilma kuumtöötluskadudeta) ning tegemist on n-ö toiduainega laias tähenduses (nt. jahusegud, jäätis, jms.)

14

Arvutatud süsteemi poolt toiduaine valmistamise retsepti põhjal (KTK-ga)

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud andmebaasi retseptiarvutussüsteemi abil (koos kuumtöötluskadudega) ning tegemist on n-ö toiduainega laias tähenduses (nt. leiva- ja saiatooted, šokolaadid, jms.)

15

Arvutatud toidu valmistamise retsepti põhjal

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud andmebaasi retseptiarvutussüsteemi abil ning tegemist on retseptiga

18

Publitseeritud andmed (Eesti päritolu toiduainete kohta)

Kasutada juhul, kui andmeallikate näol on tegemist publitseeritud andmetega Eesti toitude/toiduainete kohta (nt. Eesti päritolu teadusartiklite andmed)

2

Publitseeritud andmed (muu riigi toiduainete kohta)

Kasutada juhul, kui tegemist on publitseeritud andmetega välisriigi toiduainete kohta (nt. teiste riikide teadusartiklitest või toidu koostise andmebaasidest pärinevad andmed)

10

Publitseeritud umbkaudsed andmed

Kasutada juhul, kui publitseeritud andmed on hinnangulised või umbkaudsed

7

Sarnase toiduaine andmed

Kasutada juhul, kui väärtuse määramisel on kasutatud sarnase toidu andmeid

19

Hinnanguliselt määratud sarnase toiduaine andmete põhjal

Kasutada juhul, kui andmed on hinnangulised ning kasutatud on sarnase toidu andmeid

12

Andmed pakendilt, kodulehelt või tootjalt

Kasutada ainult juhul, kui pakendilt, kodulehelt või tootjalt pärinevate andmete omandamise meetod on teadmata!

1

Toitaine puudub

Kasutada juhul, kui toidus antud toitaine puudub (s.h. loogilise deduktsiooni põhjal)

9

Andmed puuduvad

Kasutada juhul, kui andmed antud toitaine kohta puuduvad

 

NB! "Arvutava" meetodi (tabelis halli taustaga) asendamine ükskõik millise "mittearvutava" meetodiga fikseerib toitaineväärtuste retseptiarvutustes (s.t. et antud väärtust ei arvutata üle)!

 

Allikad

 

Nr

Allika nimi

Täiendav info

174

Laborianalüüsi tulemused, tellitud kasutajaorganisatsiooni poolt (üldine)

Kasutada juhul, kui tegemist on analüütilise väärtusega ning analüüsid on tellitud kasutajaorganisatsiooni poolt, kuid täpsem info analüüside kohta puudub.

207

Asutusesisese või siduslaboratooriumi analüüsitulemused, tellitud kasutajaorganisatsiooni poolt

Kasutada juhul, kui tegemist on analüütilise väärtusega, mis on saadud asutusesisese või siduslaboratooriumi analüüsitulemuste põhjal ning tellitud kasutajaorganisatsiooni poolt.

208

Tööstuslaboratooriumi analüüsi­tulemused, tellitud kasutaja­organisatsiooni poolt

Kasutada juhul, kui tegemist on analüütilise väärtusega, mis on saadud tööstuslaboratooriumi analüüsitulemuste põhjal ning tellitud kasutaja­organisatsiooni poolt.

209

Sõltumatu laboratooriumi analüüsi­tulemused, tellitud kasutaja­organisatsiooni poolt

Kasutada juhul, kui tegemist on analüütilise väärtusega, mis on saadud sõltumatu laboratooriumi analüüsitulemuste põhjal ning tellitud kasutaja­organisatsiooni poolt.

210

Laboratooriumi analüüsitulemused, tellitud muu organisatsiooni poolt

Kasutada juhul, kui tegemist on analüütilise väärtusega ning analüüsid on tellitud muu organisatsiooni poolt.

203

Väärtus on arvutatud süsteemi­siseselt (andmesisestusplatvorm)

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud TAI andmesisestusplatvormi retseptiarvutussüsteemi abil

205

TAI toitumisprogramm (retsepti­arvutussüsteemi põhjal varem­arvutatud väärtused)

Kasutada juhul, kui väärtus pärineb TAI toitumisprogrammist ning on arvutatud sealse retseptiarvutussüsteemi abil

216

Väärtus on arvutatud muud tarkvara või retseptiarvutussüsteemi abil

Kasutada juhul, kui väärtus on arvutatud muud tarkvara või retseptiarvutussüsteemi kasutades

1

TAI toidu koostise andmebaas

Kasutada juhul, kui väärtus pärineb toidu koostise andmebaasist

215

Avaldatud ja eelretsenseeritud teadustöö

Kasutada juhul, kui väärtus pärineb avaldatud ja eelretsenseeritud teadustööst

202

Õigusakt

Kasutada juhul, kui väärtus on sätestatud õigusaktis

21

Info toiduaine pakendilt või tootja koduleheküljelt (lõpptoote kohta, täpsem päritolu teadmata)

Kasutada ainult juhul, kui pakendilt, kodulehelt või tootjalt pärinevate andmete allikas on teadmata!

170

Mitu erinevat andmeallikat

Kasutada juhul, kui väärtus on saadud mitut erinevat tüüpi andmeallika kombineerimisel. Palun võimalusel täpsustada allikaid toiduprofiili märkuste lahtris!

2

Toitaine puudub

Kasutada juhul, kui toidus antud toitaine puudub (s.h. loogilise deduktsiooni põhjal)

28

Allikas teadmata või puudub

Kasutada juhul, kui andmed allika kohta puuduvad.

 

Nr

Allika nimi

Täiendav info

134

Danish Food Composition Databank: Edition 7.01

Taani toidu koostise andmebaas

141

UK Nutrient Databank

Suurbritannia toidu koostise andmebaas

173

Japanese Food Composition Database

Jaapani toidu koostise andmebaas

181

Australian Food Composition Database: Online Version 2010

Austraalia toidu koostise andmebaas

183

Italian Food Composition Database

Itaalia toidu koostise andmebaas

184

Canadian Food Composition Database

Kanada toidu koostise andmebaas

191

Icelandic Food Composition Database

Islandi toidu koostise andmebaas

192

Slovak Food Composition Data Bank

Slovakkia toidu koostise andmebaas

193

French food composition table 2012

Prantsuse toidu koostise andmebaas

194

Czech Food Composition Database, Version 2.11

Tšehhi toidu koostise andmebaas

200

Swiss Food Composition Database, version 4.1

Šveitsi toidu koostise andmebaas

204

Dutch Food Composition Database: Version 2013/4.0

Hollandi toidu koostise andmebaas

212

Norwegian Food Composition Table: version 13/02/2014

Norra toidu koostise andmebaas

213

Finnish Food Composition Database: Release 16

Soome toidu koostise andmebaas

217

Belgian Food Composition Database

Belgia toidu koostise andmebaas

218

Swedish Food Composition Database: Version '30/10/2014'

Rootsi toidu koostise andmebaas

219

USDA National Nutrient Database: Release 27

USA toidu koostise andmebaas

 

NB! Toidu koostise andmebaaside versioonide muutumisel muutuvad ka allikate numbrid!

 

1.5.3.        Toidu muutmine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab toiduaine andmete muutmist.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib toiduaine, mille andmeid soovib muuta, ning vajutab selle nime peale.
 2. Tegutsejale kuvatakse toiduaine eeltäidetud muutmise vorm samade väljadega, mis lisamisel.
 3. Tegutseja viib läbi soovitud muudatused ning vajutab nupule "Salvesta".

 

1.5.4.        Toidu arhiveerimine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab (mitteaktiivse) toiduaine arhiveerimist.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib sobiva toiduaine kustutamise vajutades selle juures olevat nuppu „Arhiveeri“.
 2. Süsteem küsib kinnitust kustutamissoovile. Tegutseja kinnitab kustutamissoovi.

 

NB! Süsteem ei lase arhiveerida aktiivses olekus olevaid toite! Kui toit on aktiivne, siis „Arhiveeri“ nupule vajutades kuvatakse vastavasisuline teade. Juhul, kui valitud toiduaine on kasutusel organisatsiooni retseptides, siis Tegutsejale kuvatakse vastava sisuga teade ning nimekiri toitudest, milles seda kasutatakse. Kasutusel olevat toiduainet ei saa arhiveerida.

 

1.5.5.        Toidu soovitamine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab toidu soovitamist TKA andmebaasi.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib sobiva toidu soovitamise vajutades selle juures olevat nuppu „Soovita“.
 2. Tegutsejale kuvatakse dialoogiaken koos tekstilahtriga „Kommentaarid“ – kui tegutseja lisab kommentaari, siis seda kuvatakse TKAAs toiduprofiilis märkuste all.
 3. Tegutseja lisab soovi korral lahtrisse täiendavad märkused soovitatava toidu kohta ning esitab vormi vajutades nupule „Soovita toit“.
 4. Soovitatud toit lisatakse TKA andmebaasi soovituste sektsiooni, vaikimisi „Mitteaktiivne“ staatuses. TKA administraatori e-maili aadressile saadetakse vastava sisuga kiri.
 5. Soovitatud toidu juures olev „Soovita“ nupp muutub mitteaktiivseks.

Iga toitu on võimalik andmebaasi soovitada ainult üks kord! Võimalus toidu teistkordseks soovitamiseks puudub. Andmebaasi juba soovitatud toidu profiili ülaosas kuvatakse edaspidi nuppu/ikooni koos hovering-help’iga „Anna teada, et see toit on tootmisest maas!“. Nupu vajutamisel küsitakse tegutsejalt kinnitust, pärast mida saadetakse TKA administraatorile e-kiri soovitusega toidu eemaldamiseks andmebaasist (koos toidu nime ja koodiga).

NB! Soovitamata toidud on näha ainult kasutajaorganisatsioonile!

 

1.5.6.        Toidu kopeerimine

Lühikirjeldus: Kasutuslugu kirjeldab toidu kopeerimist.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib toitude nimekirjast sobiva toidu kopeerimise võimaluse, vajutades toidu nimetuse kõrval olevat nuppu „Kopeeri“.
 2. Tegutsejale kuvatakse toiduaine või retsepti lisamise vorm eeltäidetud väljadega
 3. Tegutseja teeb vastavad muudatused ning kinnitab vormi.

 

1.5.7.         Sarnaste toitude otsing

Lühikirjeldus: Kasutaja peab saama otsida toite sarnaste põhitoitainete (energia, valgud, rasvad, süsivesikud, vesi, sool, toidugrupp) järgi.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib sarnaste toitude otsingu vajutades sobiva toidu juures olevat nuppu „Otsi sarnaseid“.
 2. Kasutajale kuvatakse nimekiri valitud toidule sarnastest toitudest. Seejuures võetakse arvesse järgmiseid kriteeriume:

  - väärtused alla väärtuse 1.0 - erinevusi ei arvestata

  - väärtused 1.0 - 2.0 - erinevused kuni 100%

  - väärtused 2.0 - 10.0 - erinevused kuni 30%

  - väärtused 10.0 - 100.0 - erinevused max 20%

  - väärtused 100.0 - 1000.0 - erinevused max 10%

 

Süsteem otsib toite kõikidest organisatsiooni toitudest sõltumata kaustadesse jaotusest. Leitud toitude nimekiri kuvatakse samade tulpadega mis tavalise toitude nimekirja vaatamisel.

 

1.5.8.        Külmtöötluskadude haldus

Lühikirjeldus: TKA’s on toodud iga toiduaine söödava osa protsent. Sellest lähtuvalt arvutab süsteem külmtöötluskaod ja kuvab need „Külmtöötluskadude“ tabelis. Ka kasutajal endal on võimalik lisada tabelisse oma kaoprotsent. Lisatud kadu kasutatakse retsepti koostamisel: nimelt täidab programm külmtöötluskao ja brutokoguse põhjal netokoguse välja automaatselt (või vastupidi). Kasutaja lisatud kaoprotsendid on kõrgema prioriteediga, ehk süsteem eelistab retseptiarvutuses kasutaja poolt lisatud kaoastet süsteemsele (ehk TKA administraatori poolt määratud) kaoastmele.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib kaoastmete haldamise funktsiooni.
 2. Tegutsejale kuvatakse nimekiri toitudes, mis kuuluvad teadud toidugruppidesse (gruppide nimekiri on TKA administraatori poolt etteantud). Iga toidu juures kuvatakse süsteemset kaoastet (mitteredigeeritav) ning tekstilahtrit „Kasutaja kaoaste“
 3. Kasutaja teeb vastavad muudatused.
 4. Muudatused salvestatakse andmebaasi organisatsiooni profiili alla.

 

1.5.9.        Väärtuste keskmistamine

Lühikirjeldus: Keskmistamise käigus programm arvutab toitainete keskmised väärtused valitud toitude põhjal. Tulemusena luuakse uus “keskmistatud” toit.

Põhivoog:

 1. Kasutaja valib toidud, mille põhjal soovib keskmistamist teostada, vajutades nupule “Lisa keskmistamisele“.
 2. Valitud toidud lisatakse keskmistamisele.
 3. Kasutaja valib Keskmistamise funktsiooni („Tooteandmete haldus“ – „Keskmistamine“).
 • Kasutajale kuvatakse nimekiri keskmistamisele lisatud toitudest tulpadega: 'toiduaine nimetus', 'algne toidu kood' ja tegevusnupp 'kustuta' (keskmistamisele lisatud toitude nimekirjast eemaldamiseks)
 1. Keskmistatud väärtuste (ja keskmistatud toiduprofiili) saamiseks vajutab tegutseja nupule “Arvuta”.
 2. Tegutsejale kuvatakse toiduprofiil, kus toitainete tabel on täidetud keskmistamisel saadud väärtustega. Programm täidab automaatselt ka need toidu kirjelduse lahtrid, mille väärtused kõikidel keskmistamisele lisatud toitudel kattuvad.
 3. Kasutaja teeb vajalikud muudatused ja esitab vormi. Süsteemi salvestatakse uus toit.

 

Keskmistamise teel saadud toidu profiili salvestamisel on tegutsejal võimalus jätta keskmistamisel kasutatud toidud aktiivseks (vastav linnukeselahter kuvatakse uue toiduprofiili ülaosas). Keskmista­misel saadud toidu profiilis kuvatakse (pärast salvestamist) ka keskmistatud toitude nimekirja, millest on võimalik toite eemaldada või neid juurde lisada. Kui sellest nimekirjast toite eemaldatakse, siis neid uuesti aktiivseks ei muudeta. Muudatuste salvestamisel toimub ülearvutus kõikides retseptides, milles sisaldusid keskmistamisel kasutatud toidud - v.a. juhul, kui keskmistatavad toidud jäetakse aktiivseks - siis retseptides vahetust ei toimu!

 

1.6.            Andmete eksport

 

Lühikirjeldus: Organisatsiooni toitude toitainete andmeid on võimalik eksportida.xls faili.

Põhivoog:

 1. Tegutseja valib andmete eksportimise funktsiooni („Tooteandmete haldus“ – „Minu organisatsiooni toidud“ – „Toitude eksport “)

  Toitude andmete eksportimisel on võimalik valida, kas soovitakse alla laadida:

  • kõikide toitude kõik andmebaasis olevad toitainete andmed (valitud vaikimisi)
  • valitud toitude kõik andmebaasis olevad toitainete andmed
  • valitud toitude kohustuslikud pakendiandmed
 2. Programm genereerib automaatselt väljavõtte.xls formaadis:
 • Toitude ja roogade ekspordi tulem on Exceli tabel järgmiste andmetega: toidu nimi (eesti, inglise, vene, ladina keeles), sünonüümid, toidugrupp, toitainelise koostise tabel (ehk toitained), s.h. andmeallikad
 • Retseptide kohta genereeritakse eraldi tabel vahelehel (sheet) retseptide koostisosadega. Iga retsepti kohta näidatakse ära retsepti koostisosad ja kogused

 

Ekspordifaili eksporditakse ainult organisatsiooni aktiivsed toidud.